Organizing Comittee

ORGANISING COMMITTEE
CHAIRMAN:
KRZYSZTOF MROCZKA

KRZYSZTOF BRYŁA
KAMILA KLUCZEWSKA
PAWEŁ KURTYKA
IWONA SULIMA
ŁUKASZ WALUSIAK
MIROSŁAWA WOJCIECHOWSKA
ANNA WÓJCICKA